The Mudcat Café TM
Thread #130197   Message #2929299
Posted By: Q (Frank Staplin)
16-Jun-10 - 03:35 PM
Thread Name: Lyr Req: Aunt Cathy/Tante Koba (Josef Marais)
Subject: ADD: Ou Tante Koba en Bobbejaan Klim die Berg
Ou Tante Koba en Bobbejaan Klim die Berg
Woorde: Tradisioneel; Musiek: S. A. Volkwysie;
verwerk: Chris Lamprecht.

Ou tante Koba, sy was so dom,
sy roer haar koffie met haar groottoon om.
Tie-rie-rie-ra, die-rie-ram-pam-pa!
Tie-rie-rie-ra, die-rie-ram-pam-pa!
Ou tante Koba, maak oop die deur;
jou man se broek sit vas in die skeur.
Tie-rie-rie-ra, die-rie ram-pam-pa!
Tie-rie-rie-ra, die-rie-ram-pam-pa!
-----
Bobbejaan klim die berg, so haastig en so lastig;
bobbejaan klim die berg, so haastig en so lastig;
bobbejaan klim die berg om die boere te vererg.
Hoera vir die bobbejaan!
O moenie huil nie, o moenie treur nie, die Stellenbosse boys kom weer.
O moenie huil nie, o moenie treur nie, die Stellenbosse boys kom weer.

http://esl.ee.sun.ac.za/~lochner/blerkas/woorde/258.txt

(Or go to index of Ons Blerkas to see all of the songs, and midis of all, including the ones above).
Ons blerkas

Click to play