The Mudcat Café TM
Thread #27814   Message #2931798
Posted By: Splott Man
21-Jun-10 - 02:58 AM
Thread Name: Whatever happened to Meic Stevens & Spike Woods
Subject: RE: Whatever happened to Meic Stevens & Spike Wood
Here's a discography courtesy of Wiki"

Outlander (1970, Warner Bros)
Gwymon (Wren, 1972)
Gog (1977, Sain 1065M)
Caneuon Cynnar (1979, Tic Toc TTL001)
Nos Du, Nos Da (1982, Sain 82)
Gitar yn y Twll dan Star (Sain, 1983)
Lapis Lazuli (Sain, 1985 Sain 1312M)
Bywyd Ac Angau/Life And Death (Fflach, 1989)
Ware'n Noeth - Bibopalwla'r Delyn Aur (1991, Sain SCD 4088)
Er Cof Am Blant Y Cwm (1993, Crai CD036)
Y Baledi - Dim Ond Cysgodion (1992, Sain SCD 2001)
Voodoo Blues (1993? Bluetit Records MS1)
Yn Fyw (1995, Sain)
Ghost Town (1997, Tenth Planet TP028)
Mihangel (1998, Crai CD059)
Ysbryd Solva (2002, Sain SCD 2364)
September 1965: The Tony Pike Session (2002, Tenth Planet TP056)
Disgwyl Rhywbeth Gwell I Ddod (2002 Sain SCD 2345)
Outlander (2003, Rhino Handmade RHM2 7839 re-release)
Meic a'r Gerddorfa (2005, Sain SCD 2499)
Rain In The Leaves: The EPs vol. 1 (2006, Sunbeam SBRCD5021)
Sackcloth & Ashes: The EPs vol. 2 (2007, Sunbeam SBRCD5033)
Icarws (2007, Sain 2516)
An Evening With Meic Stevens: Recorded Live In London (2007, Sunbeam SBRCD5039)
Gwymon (2008, Sunbeam SBRCD5046)