The Mudcat Café TM
Thread #78666   Message #2958920
Posted By: Joe Offer
05-Aug-10 - 02:05 PM
Thread Name: seeking online translator - Welsh / English
Subject: RE: seeking online translator - Welsh / English
I take it that the song Liz is looking for is a Welsh version of "Blessed Assurance."

-Joe-

Since Monique is shy about posting lyrics from another Website, here 'tis:

Sicrwydd bendigaid

Sicrwydd bendigaid! Iesu yn rhan,
Hyn ydyw ernes nef yn y man;
Aer iachawdwriaeth, pryniant a wnaed,
Ganed o'r Ysbryd, golchwyd a'i waed.

Dyma fy stori, dyma fy nghan,
Canmol fy Ngheidwad hawddgar a glan;
Dyma fy stori, dyma fy nghan,
Canmol fy Ngheidwad hawddgar a glan.

Ildio'n ddiamod, perffaith fwynhad,
Profi llawenydd, nefol ryddhad;
Engyl yn disgyn, dygant i'm clyw
Adlais trugaredd, cariad fy Nuw.

Idio'n ddiamod, dyma fy hedd,
Allwedd fy nghysur, Iesu a'i medd;
Aros a disgwyl, disgwyl bob dydd,
Llonni yng nghariad Arglwydd y ffydd.

FRANCES J. VAN ALSTYNE, 1820-1915
efel.GWILYM R. TILSLEY

source: http://purplefishie.wordpress.com/2010/07/09/dyma-fy-stori-dyma-fy-nghan/