The Mudcat Café TM
Thread #132321   Message #3105230
Posted By: GUEST,Peadar
01-Mar-11 - 06:07 PM
Thread Name: Lyr Req: Aisling Ghear (from Maura O'Connell)
Subject: RE: Lyr Req: Aisling Ghear (from Maura O'Connell)
If you're still interested:

'Sí an aisling ghéar í a sheol ar straoi mé
Lena scéalta is a véarsaí, lena ceol is a beol'
Sí an aisling ghéar í a thug dom dóchas
A lig síos go talamh me, is nach n-éiróidh go deo

A chroí ó a chroí, nach biodh brón ort
Ta an grá mar a bhí ag dul ar lár
Gan aon aird beo ag deoraí ar do dhán
Caoin do ghrá, scaoil le do shean-amhrán
Caoin an iomlán

Ta tu spíonta ag ainmhianta
Do ghrá teann id sparán
ó a Roisín, ta daoinní mór leat, biodh geal agat
Bíonn siad ann, táid ann

Sí thug beann ar na bhréaga
Ar bhriathra na spreais ina dál
A fothrom fola, a dúchas i ngeall ag dollar amadán
Fós féin beidh an lá linn
Le toil Dé is é is fearr
Féach an chorón nocht in uachtar
Is 'déanta in Eirinn' bocht ina lár

::::::::::::::::::
Caoin do ghrá bán

A chroí ó a chroí

:::::::::::::