The Mudcat Café TM
Thread #132321   Message #3105265
Posted By: RunrigFan
01-Mar-11 - 06:49 PM
Thread Name: Lyr Req: Aisling Ghear (from Maura O'Connell)
Subject: RE: Lyr Req: Aisling Ghear (from Maura O'Connell)
Found this

http://www.celticlyricscorner.net/compilations/aisling.htm

She may sing it differently tho

Aisling gheal do shlad trím néal mé
Is go rabhas-sa tréithlag seal im luí
Is go rabhas i ngleann cois abhann im aonar
Is go rabhas ag aeraíocht le grá mo chroí
Go raibh na camthaí Gall agus Gaelach
Is claimhte géara ag uaisle an tsaol
Ag breith barr áidh is á rá le chéile
Go raibh clann an fhaoit anois le fáil gan mhoill

Ba ghearr a shamhail dom gur dhearcas Mary
'Gus gruaig a cinn léi go féar a' fás
A folt a tíocht mar na réaltainn
Ag titim léise go barr a troighe
Ag siúl na drúchta de barr an fhéir glais
'S is lúafar éadtrom mar do shiúladh sí
A dá chíoch chruinne ar a hucht go néata
A grua mar chaortha, is ba gheal í a píb

Do bheannaíos-sa do mo chuid i ngaelainn
Is modhail 's maorga do fhreagair sí
"A plúr na bhfear, mo shlad ná deinse
Mar is maighdean mé nár tháinig d'aois
Dhá dtéadh sa ghreann dúinn clann a dhéanamh
Is go mbéifeá séantach ins an ghníomh
Gur gearr ón mbás mé, is go bhfágainn Éire
Im ghóist im aonar bheinn romhat id shlí"

Do leagas mo láimh uirthi go béasach
Ó bhun a stays go dtí barr a troighe
In aghaidh gach staire go ndeinfinn léi dhi
Go bpógfainn a béilín tlath arís
Nuair a fuaras-sa dhom gur ghéill sí
Mo chroí do léim mar an éan ar chraoibh
Trí lár mo smaoinimh ach gur dhúisigh néal mé
Is de chumha ina disdh siúd, ní mhairfead mí