The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #3116737
Posted By: Rapparee
18-Mar-11 - 08:25 PM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Ah, Amos, ya blatherskite rogue of a Connecticut Yankee who was kicked out of King Arthur's Court! Well, as Pearse wrote:

CHORUS:   Óró, sé do bheatha 'bhaile,
    Óró, sé do bheatha 'bhaile,[3]
    Óró, sé do bheatha 'bhaile
    Anois ar theacht an tsamhraidh.

    'Sé do bheatha, a bhean ba léanmhar,
    Do b' é ár gcreach tú bheith i ngéibheann,
    Do dhúiche bhreá i seilbh méirleach,
    Is tú díolta leis na Gallaibh.

       Chorus

    A bhuí le Rí na bhFeart go bhfeiceam,
    Mura mbeam beo ina dhiaidh ach seachtain,
    Gráinne Mhaol agus míle gaiscíoch,
    Ag fógairt fáin ar Ghallaibh.

       Chorus

    Tá Gráinne Mhaol ag teacht thar sáile,
    Óglaigh armtha léi mar gharda,
    Gaeil iad féin is ní Gaill[4] ná Spáinnigh,
    Is cuirfidh siad ruaig ar Ghallaibh.

       Chorus

You'll do as well as anyone to carry a pike and wear a greatcoat with barley in yer pockets.