The Mudcat Café TM
Thread #2908   Message #3136519
Posted By: GUEST,Grishka
16-Apr-11 - 04:29 PM
Thread Name: Lyr Req: Castles in Tovishka? (Toviska)
Subject: RE: Lyr Req: Castles in Tovishka? (Toviska)
Thank you, bedrnov. I transcribed your contribution to "HTML escapes" – you may not see any difference, but he rest of the world will:
Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek
nebyl bych vojákem dyby ne galánek.
Hujá, hujaja, hujá, hujaja
hujá, hujaja, hujajaja.

Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě
nemohu, má milá, zapomenout na tě.

Jednou zapomenu, po druhé vzpomenu,
po třetí chodníček slzama poleju.
Now we would be grateful for a translation. Obviously the song is about a soldier, as in the above English version.