The Mudcat Café TM
Thread #2908   Message #3136751
Posted By: GUEST,Grishka
17-Apr-11 - 06:04 AM
Thread Name: Lyr Req: Castles in Tovishka? (Toviska)
Subject: RE: Lyr Req: Castles in Tovishka? (Toviska)
Like gallant soldiers, verses of folk songs tend to float from one to the other. Here is another Czech song I found:
Voděnka studená, jako led, jako led, nemožu, má milá, na Tebe zapomnět,
jednú zapomenu, po druhé vzpomenu, po třetí, má milá, slzy mě polejú,
jednú zapomenu, po druhé vzpomenu, po třetí, má milá, slzy mě polejú.
The payoff is: "I cannot forget you, my dear. – If I forget one, I remember another one, and for a third one I shed tears."