The Mudcat Café TM
Thread #40845   Message #3184688
Posted By: MorwenEdhelwen1
10-Jul-11 - 12:14 AM
Thread Name: ADD: jamaican folk music
Subject: RE: ADD: Mattie Rag
Mattie Rag (

1.
Mumma, mumma, dem ketch puppa,
Dem ketch 'im dung a mango walk.
If a neva run dem woulda ketch mi tu,
So mi sing sweet song an' play guitar.

(chorus)
Wai oh, Mattie rag,
Wai oh, Mattie rag.

2. Puppa go down a mango walk
Cause 'im ear wan hog a chaw a piece a rag.
Wen 'im ax 'im a chaw fa (or: who fa) rag,
'Im tell 'im sey a Mattie rag.
(Chorus)
3. Pickney hear whe yu mumma sey,
Yu betta 'tap go mango walk.
If yu neva run dem woulda ketch yu tu,
So sing sweet song an' play guitar.
(Chorus)
Source: "Mango Time: Folk Songs of Jamaica" Noel Dexter and Godfrey Taylor, Ian Randle Publishers, Jamaica, 2007.