The Mudcat Café TM
Thread #141578   Message #3259230
Posted By: Nigel Parsons
18-Nov-11 - 06:46 AM
Thread Name: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
Subject: Lyr Add; Cân y Bachgen Main
CÂN Y BACHGEN MAIN

O! Fel yr oeddwn i'n rhodio'r gaeaf,
Dydd Mawrth diwedda' o ddyddiau'r byd,
Mewn lle isel, dan goedwig dawel,
Lle clywn i ddwy'y ymgomio ynghyd;
Nesu wnes i, nês, nês atynt,
Nes oeddwn i yn y lle a'r man,
Ond f'anwyl gariad gyda'i mam.

Fy anwyl eneth, ti sydd yma
Gyda mi â'th ddwylaw'n rhydd?
Yn lân dy drwsiad, yn hardd d'osodiad,
A minnau am dy fatsio sydd
Cei fountio 'th geffyl, fy nghangen gynnil,
A gweision "civil" iawn i'th drin,
A golud bydol, sef aur melynion,
Ac arian gloëwon wrth dy glun.

Pe cawn i rannau gwledydd India,
Sidan Persia, aur Periw,
Gwell geny'r dyn wyf yn ei garu,
'Rwyf finnau am sefyll iddo'n driw.
O ! ai fel yna'r wyt ti'n darparu?
Cei gweirio'th wely ar bigau drain,
Oni choeli'm geiriau bydd chwerw'r chwarau,
Os mentri gyda'r Bachgen main.

Os aeth fy nghariad 'mhell dros foroedd,
Fe'm gadawodd ar y lan,
Dewi Sant ro' rwydd-deb iddo
Ac a'i cyf'rwyddo yn mhob man,
'dai ddim i wylo chwaith na fecsio,
Nac i grio ar ei ol;
Os ydyw ef yn digwydd imi,
Daw f'anwyl gariad eto'n ol.

A'i law ei hun 'sgrifenai lythyr,
Ac ar ei gefn 'roedd sel o g^wyr;
Ac nid oes dim i dorri 'nghalon
Ond ei ddarllen fore a hwyr;
Ynddo ef mae tair llythyren,
Y rhai sy'n myn'd a'm pryd a'm gwedd;
Ac oni ddaw e'n ol i'w spelio,
Y rhai'n a'm gyrr i waelod bedd.X: 1
T: Cân y Bachgen Main
M: 4/4
L: 1/4
C: Traditional
Z: NP 16/11/2011
K: G
G | d d d A | [M: 5/4] (B c) B B A | G G G A B | (G B) (c/B/) !fermata!A z | d d d A A | (B c) B B A/A/ | [M: 4/4] G G G (A/B/) | c B !fermata!A z | d d =f d | [M: 5/4] (d c ) B B !fermata!A/d/ | d d d =f/ d3/2 | [M: 4/4] c B !fermata! A3/2 z/ | G G B B | [M: 5/4] (c B) c d e | =f d c B G | [M: 4/4] (A/G/) G !fermata!G ||

notes: sung by Mrs Jane Williams, Holywell, is a well-known ballad, and I have geard it sung to two other tunes in Flintshire. The author of the ballad is unknown.