The Mudcat Café TM
Thread #141578   Message #3259249
Posted By: Nigel Parsons
18-Nov-11 - 07:05 AM
Thread Name: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
Subject: Lyr Add: Torth o Fara
TORTH O FARA

1, Mi roeddwn i fy hun ryw ddiwrnod
    Ffal di di rai dal dadl am do.
Mynd i 'mweld รข phobl yr Hafod,
    Ffal di di rai dal dadl am do.
Torth o fara oedd geni'n bresant,
    Ffal di di rai dal dadl am do.
Ddygaswn inne'n ddigon tesant,
    Ffal di di rai dal dadl am do.
(The following verses follow the same format)

2, Pan es i gynta i goed y Rhiwie,
Syrthio wnes i ag ar fy nglinie,
Syrthio wnaeth y dorth yn union,
Dechrau bowlio rhyngddi a'r afon,

3, 'Doedd dim iws i mi mo'r bloeddio,
Na gofyn iddi wnaiff hi stopio,
Bowlio 'roedd a mynd mor handi,
Ganes inne ffarwel iddi,

4, Wele morwyn Robet, Simon,
Llynfu 'roedd tu draw i'r afon,
'Doedd dim modd ei hestyn imi,
Drwy ffasiwn ddwr a drain a drynsi,

5, Eis i fan honno dros fy sgidie,
Disgwyl cael y dorth yn dipie,
Diolch fyth mi 'roedd yn gyfan,
Dim briwsionyn 'doedd o honi,
'Daswn inne'n medru canu,
Canu'n well y baswn iddi,
(in the last verse the last two lines of music are repeated.)


X: 1
T: Torth o Fara
M: 6/8
L: 1/8
C: Traditional
N: The extra beat in the 8th & 12th full bars should be shown in
N: brackets to make up the scansion in some verses
Z: NP 14/11/2011
K: G
D/ | G2 G G2 A | G2 E D2 D | G G G B2 B | D>E F G3 | G2 G G2 A | G F E D2 D | G G G B2 B | D>E F G3 B | B2 B (B A) B | d2 d A2 A | B B B (B A) B | d> c B A3 D | G2 G G2 A | G2 E D2 D | G G G B2 B | D> E F !fermata!G2 ||

notes: Sung by Mr Han Edwards, Trefnant. The tune is older than the words, which were written by "Gwen, mercg Bardd Nantglyn"