The Mudcat Café TM
Thread #12120   Message #3323143
Posted By: Kenny B (inactive)
15-Mar-12 - 07:50 AM
Thread Name: Lyr Req: Russian song -- Slavsya
Subject: RE: Lyr Req: Russian song -- Slavsya
Wikipedia - for Slavsya


see
ARKONA - SLAVSYA RUS! LYRICS

Velika Mat'-Zemlja, Rus' velikaja!
Oj, shiroki prostory tvoi.
Kak chrez zlatye polja beskrajnie,
Deti Dazhd'boga prishli.
Cherez debri vekovye,

Skvoz' dalekie kraja,
Vyshli bratija rodnye
To Dazhd'boga synov'ja.
Stjagi groznye vzdymaja,
Vozrodim byluju Rus'!

Sohranim zavety Pravi ?
Pred Bogami ja kljanus'!
Oj-da, matushka,
Nochka-Svarogovna,
Skroj sedye zavety otcov Ot glaza chernogo
ljuta voroga V guwe svjawennyh lesov.
Snova, serdcem zamiraja,
Slovo molvila,
chut' dysha: Slav'sja,
Matushka rodnaja! Slav'sja, Russkaja dusha!

Cherez debri vekovye, Skvoz'
dalekie kraja,
Molvim, bratija rodnye:
Slav'sja, Rus', Zemlja moja!


Copied from MetroLyrics.com