The Mudcat Café TM
Thread #10580   Message #341892
Posted By: GUEST,JTT
16-Nov-00 - 03:21 PM
Thread Name: Lyr Req: Ta/ Mo Chleamhnas A Dhe/anamh
Subject: RE: Ta/ Mo Chleamhnas A Dhe/anamh: lyrics request
Tá mo chleamhnas á dhéanamh inniu agus inné
Is ní mó ná go dtaitníonn an bhean údaí liom féin
ach fuigfidh mé i mo dhiaidh í is rachaidh mé liom féin
faoi bhruach na coille craobhaí

HTML line breaks added, slashes converted to fadas. --JoeClone, 10-Jul-02.