The Mudcat Café TM
Thread #150358   Message #3503618
Posted By: MorwenEdhelwen1
15-Apr-13 - 06:56 AM
Thread Name: Lyr Req: Karelian folk song: orphan boy's revenge
Subject: RE: Lyr Add: Kalervon Poika (Trad. Finnish)
For reference, here's what I found after searching (first on a Finnish database
-through Google Translate- I can't speak or read Finnish, and anyway according to an online friend, this song is written in a very old dialect of Finnish.) It's a variant of the Kalova Boy's Revenge song/poem.

Tuo kaunis Kalervon poika
Kaupattih on Karjalaha
Vienahan Vienäjän moalla,
Kahtee kattilah ranihe,

Viiteh viikate kuluhe,
Kuutee kuokan ruopivohe.
Tuo kaunis Kalervon poika
Jopa noin sanoiksi virkki:

"Kulla työllä uusi orja,
10 Roavolla rahan alaini?"
Pantih lapsen katsojiksi.


"Syötä lasta, syö itseki,
Katso lasta, kaiva silmä."
Syötti lasta, söi itseki,
15 Katso lasta, kaivo silmän.

Jopa noin sanoiksi virkki:
"Kull' on työllä uusi orja.
Roavolla rahan alaini?"
Pantih nuotan soutajiksi.

20 Hänpä näin sanoiksi virkki:
"Soutanenko veän takoa,
Vain souan asun mukaha."
Vetäjä on Venarin poika,
Perimies Pelasen poika

25 Hänpä noin sanoiksi virkki:
"Mikä siitä soutajasta,
Kuin ei soua veäntakoa,
Kuin soutaa asun mukahe."

Souti hankat hajalla,
30 Levitti lesen venehen,
Katajaiset koaret katko.

Itse noin sanoiksi virkki:
"Kull' on työllä uusi orja,
Roavolla rahan alaini?"

35 Pantih häntä tarpojiksi.
Hänpä noin sanoiksi virkki:
"Tarponenko veän takoa,
Vain tarvon asun mukahan?"
Vetäjä on Venarin poika,
40 Perimies Pelosen poika,

Jop' on sanoiksi virkki:
"Mikä siit' on tarpojasta,
Kun ei tarvo veän takoa,
Kuin tarpou asun mukaha."

45 Honkan varreksi hotasi,
Pani poajen tarpomeksi,
Tarpo nuotan tappurahe,
Vejen velliksi sevotti,
Kalat liivakse litsotti,

50 Kalojah hän käsin) kantoi.
Itse noin sanoikse virkki:
"Kull' on työllä uusi orja,
Roavolla rahan alaini?
Pantih hänt' kasen ajoho.

55 Leikkai puuta kaksi, kolme,
Itse nousi kannon peähä:
"Kuni huuto kuulunohe,
Sini kaski koatukohe,
Älkä vesa venykkä,


60 Älkä kanto kasvakka,
Olen hyvän ottakka,
Vain älkä terävän tekkä
Kasessa Kalervon poijan."

Itse noin sanoiksi virkki:
65 "Kulla työllä uusi orja,
Roavolla rahan alaim?"

Pantih häntä paimeneksi,
Viijen vitan vartihaksi,
Puun kaheksan katsojaksi.

70 Mäni päivä männiköllä,
Kului päivä kuusikolla,
Vieri vehnä koivikolla,
Karkasi katajikolla.
Jo emäntä koista huusi:
75 "Aik' on syyvä uuven orjan,
Ravita rahan alaisen."

Veti veitsehe kivehe,
Karahutti kallivoho:
"Syöjätär paha emäntä,
80 Kiven leipo leipähäni,
Vehnän peälitse veteli,
Vejin veitseni kivehe,
Karahutin kallivoho."

Itse noin sanoiksi virkki:
85 "Millä maksan naisen naurun,
Naisen naurun, piian pilkan,
Emännän pahan piännän?
Millä jaksan, sillä maksan."

Jo emäntä koista huuti:
90 "Mist' on paimen pillin soanut,
Rautivo rahasen torven?"

Jätti lehmäset leholla,
Maion antajat aholla,
Hatasarvet hoavikolla,

95 Kultasarvet kuusikolla,
Ajoi köllit kotihe,
Karhut kirjokartanohe.

"Oi sie entini emäntä
Tule lehmies lypsämähe,

100 Roavahis roavittamahe,
Vaikeitas valuttamahe!"
Mäni lehmies lypsämähe,
Roavahia rovittamahe,
Vaikeita valuttamahe.

105 Susi peällä suimastihe,
Karhu peällä koamistihe,
Jalan reijestä revitti,
Keän katkoi kalovehesta,
Kiskoi karvat kinttuloista.

110 Hän noin sanoiksi virkki:
"Oi Ukko ylijumala
Eli toatto taivahini,
Nossa pilvi luotehesta,
Toini kohta koilisesta,

Oi Ukko ylijumala
Eli toatto taivahini,
Nossa pilvi luotehesta,
Toini kohta koilisesta,

115 Tapa sie Kalervon poika
Rakehilla rautasilla,
Niekloilla teräsnenillä!"
Hänpä joutu kuulomassa,

Itse noin sanoiksi virkki:
120 "Oi Ukko ylijumala,
Toatto taivon valtivoija,
Nossa pilvi luotehesta,
Toini lännestä lähetä,
Vihmu vettä taivosesta,

125 Mettä pilvistä pirota,
Jott' ei tukki tulta ottais,
Vänttä veäntäisi savuo,
Suurina sotakesänä,
Vainovuonna vaikiena."

130 Kuulin minä kummempia,
Näin minä imehempiä
Hämehessä käyessäni.

Hämehess' on härkä suuri,
Sonni Suomess' lihava,
135 Ei ole härkä suuren suuri,
Eikä ole härkä pienen pieni,
Keski lehmien vasoja;
Päivän lenti peäskölintu
Härän sarvien välitse,

140 Hätäsestä peähä peäsi;
Kuun juoksi kesäorava
Härän häntäluuta myöte,
Eipä vielä peähä peässy,
Härän hännällä lepäsi,

145 Siit' on vasta peähän peäsi;
Kesän kärppä keäntelih
Yhen kyntyvön sijalla.
Etsitähkö iskijövä,
Tahotahko tappajoa.

150 Läksi ukko iskemähe,
Palvani pitelemähe,
Virokannas viilemähe.
Härkä peätä heiluhutti,
Mussat silmät muljahutti.

155 Ukko kuusehe kajahti,
Palvani pajun nenähä,
Virokannas kannon peähä.

Ukko kuusesta toruve,
Palvani pajun nenästä,
160 Virokannas kannon peästä:
"Kuin mie tullen toisen kerran,
Soan verta seitsemän venehtä,
Satoa syltä makkaroita,
Satoa puutova lihoja,
165 Kuuta kuusi leiviskeä."

Siitä mäni toisen kerran,
Ukko hammast' hivove,
Palvani pitelöyve,
Virokannas viilömähe:

170 Sai verta seitsemän venehtä,
Sata syltä makkaroita,
Sata puutova lihoja,
Kuuta kuusi leivisköä.