The Mudcat Café TM
Thread #28244   Message #350516
Posted By: GUEST,Annraoi
02-Dec-00 - 09:56 PM
Thread Name: Lyr Req: Donal Og
Subject: RE: Lyr Req: Donal Og
'Philippa!
Tá tú ann ar fad.
Scríobh chugam go príobháideach.
Tá scéala agam duit.
Annraoi