The Mudcat Café TM
Thread #115570   Message #3527211
Posted By: GUEST,Guest
17-Jun-13 - 01:12 PM
Thread Name: Lyr Req: Mollai Na Gcuach Ni Chuilleanain
Subject: RE: Lyr Req: Mollai Na Gcuach Ni Chuilleanain
Molly na gCuach Ní Chuilleanáin
Molly Cullinane of the RingletsAr meisce cha dtéim níos mó
[air meshka kha djeym nees mo]
I won't go drinking anymore

Braon leanna go deo ní bhlaisfidh mé
[brane lyanna guh dyo nee vlassa meh]
I will not taste a drop of beer ever

Ó chaill mé mo chailín beag óg
[oh kha mey mo khyleen beg og]
Since I lost my little young girl

A chuireadh i mo phócaí an t-airgead.
[uh khurrih mo fokee unn tarigid]
Who used to put money in my pockets

CURFÁ:

Is fada liom uaim í, uaim í
[iss fada lum ooum-ee, ooum-ee]
I miss her, I miss her

Is fada liom uaim í ó d'imigh sí
[iss fada lum ooumee oh jimee shee]
I miss her since she went away

Is fada liom thíos agus thuas í
[iss fada lum hees aguss huas ee]
I miss her in every way

Molly na gcuach Ní Chuilleanáin.
[Molly nuh guwa nee khullinawn]
Molly Cullinane of the ringlets.

Dhéanfaidh mé tigh ar an ard
[yenna mey tyair unn ard]
I will build a house on the heights

Is beidh ceithre ba bainne breaca agam
['sbey kyerra ba bannya braka gum]
And I will have four spotted milk cows

Is ní ligfidh mé 'n duine dá gcomhair
['snee ligga meyn dinnya daw goweer]
And I will allow nobody near them

Ach Molly dheas bhán Ní Chuilleanáin.
[akh Molly yass wan nee khullinawn]
Except for lovely fair Molly Cullinane.

CURFÁ

Dá mbeinnse i ndeacair an bháis
[daw minshe ih nyakair uh wesh]
If I were on my deathbed

Is na daoine a rá nach dtiocfainn as
['sna deenya uh rah nakh jyukkinn as]
And the people saying I would not recover

Ní dhéanfainn mo thiomna go brách
[nee yenunn mo humna guh brah]
I would never make my will

Go dtiocfadh Moll Bhán Ní Chuilleanáin.
[guh jyukka moll wan nee khullinawn]
Until fair Molly Cullinane would come.

CURFÁ

Bhí mise lá ar an choill
[vee misha lah ar a' khull]
One day I was in the wood

Is tharla dom soilse bhrádóige
[iss harla dum sylsha vrahdogya]
I caught a glimpse of a pretty girl

Dhéanfadh sí marbhán beo
[yenna she marawan byo]
She would make a corpse live

Nó buachaill deas óg den tseanduine.
[no bookhull dyass og den tyandinye]
Or turn an old man into a young fellow.

CURFÁ