The Mudcat Café TM
Thread #156266   Message #3683559
Posted By: bubblyrat
08-Dec-14 - 09:20 AM
Thread Name: Dave van Ronk or Dave Van Ronk?
Subject: RE: Dave van Ronk or Dave Van Ronk?
Sorry Pieter ; Ik heb een grote fuit gemaakt !! Maar dank U wel voor de link !! Het is gellukig dat Ik kan it verstaan , ja ? ( Ik heb in Belgie gewerkt , met de VDAB in Wevelgem ).