The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #3745578
Posted By: Rapparee
20-Oct-15 - 10:36 PM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Quand fabae nobis modium farrisue dedisti, cum tua Niliacus rura colonus aret? Quando brevis gelidae missa est toga tempore brummae? Argenti venit quando selibra mihi? Nil aluid video quo te credamus amicum quam quod me coram perdere soles.
                     --Martial, Epigrams, X.15