The Mudcat Café TM
Thread #4295   Message #37590
Posted By:
09-Sep-98 - 11:08 AM
Thread Name: traditional tunes in Irish gaeilge
Subject: Lyr Add: EILEANÓIR A RÚIN
09/08/98
EILEANÓIR A RÚIN

Mo ghrá thú go ón chéad uair a chasadh
Eilearóir a rúin
Is ort a bhíonn mé ag smaoineamh
tríd an oíche i mo shuan
a ghrá an tsaol
'sí mo chéad searc
Tú is deise na ban i nEireann

CURFA:
a Bhruinnealín deas óg is tú an deas, mílse póg
Mar i bhfada mé beo beidh m'anam ort
Mar is deas i m'aoire ag seoladh na gamhna aniar leat
Eileanóir a rúin

,sí bua aici gur dtógadh sí corp fuar ón mbás
an mílse blas a póigín ná chuacín roimhe an lá
'Sí bua eile aice nach ndeirim air
'Sí grá mo chroí
mo chéad searc

agus an curfa aríst

From the singing of Joe Heaney NW Folklife

Please check against other sources. Is beag mo chuid
gaeilge
Go neirigh an-tadh leat!

HTML line breaks added. Also fadas inserted where indicated with '/'. --JoeClone, 6-Jun-02.