The Mudcat Café TM
Thread #2351   Message #3760677
Posted By: AmyLove
24-Dec-15 - 01:05 PM
Thread Name: Lyr Req: Seacht Suailci na Maighdine Muire
Subject: RE: Lyr Req: Seacht Suailci na Maighdine Muire
I emailed Cran and got a response from Ronan Browne. He told me the lyrics presented at On the Versions and the Possible Sources of 'Seacht Solas na Maighdine' are 100% correct. Here are the lyrics:

An chéad shuáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Gur rugadh é i mbothán cró.
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.

An dara suáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Gur shiúl Sé léi an ród.
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.

An tríú suáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Go ndeachaigh Sé ag léamh A leabhair.
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.

An ceathrú suáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Go ndearna Sé den uisce fíon.
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.

An cúigiú suáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Go ndearna Sé an marbh beo.
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.

An séú suáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Gur shaor Sé le n-A fhuil an domhan.
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.

An seachtú suáilce a fuair an Mhaighdean Bheannaithe
Nárbh í sin an tsuáilce mhór:
Suáilce a fuair sí óna hAon-Mhac Íosa,
Gur chuir Sé uirthi coróin.        
Seinn alleluia, seinn alleluia,
Seinn alliliú, seinn alliliú,
Seinn alleluia.