The Mudcat Café TM
Thread #14793   Message #3764778
Posted By: AmyLove
11-Jan-16 - 09:03 PM
Thread Name: Lyr Req: Nil 'na La - a Halloween song?
Subject: RE: Lyr Req: Nil 'na La - a Halloween song
Philippa states "A version of Níl Sé 'na Lá with eleven verses is published under the title Bean an Tí Leanna ..." I believe I found this version here.

Here are the lyrics (I'm just copying and pasting; there are some notations which I'm just leaving in.):

Bean an tí leanna

"Éirigh suas, a bhean an tí,
is ná cuir gruaim in do mhalaí,
acht tabhair chugainn cupán dí
agus gheobhair díol ann faoi mhaidin.
Níl sé an lá, a mhíle grá,
níl sé an lá, níl nó an mhaidin;
níl sé an lá, a mhíle grá,
óir is ar ball a d'éirigh an ghealach!"

"Níl sin pinginn in do phóca,
is níl scór le fáil sa tighse;
éirigh suas is buail an bóthar,
tá sé an t-am a dhul abhaile.
Tá sé an lá, a mhíle grá,
tá sé an lá, fós is an mhaidin;
tá sé an lá, a mhíle grá,
is tá sé an t-am a dhul abhaile."

Chuir sé lámh ina phóca,
is tharraing sé aníos cúpla dalar:
"ní fhaighimse náire i dtigh an óil,
óir is fiosach dhomh mo scór a ghlanadh."
Níl sé an lá, etc.

Nuair a chonnairc an bhean an t-airgead bán
ghlac sí lúcháir mhór is aigne:
"suidh síos ansin, a dhuine chóir,
is féadann tú bheith ag ól go maidin."
Níl sé an lá, etc.

"Éirigh suas, a fhir an tí,
cuir ort do bhríste is do stocaí,
is congaibh cuideachta leis an duine cóir,
is beidh sé ag ól go dtí maidin."
Níl sé an lá, etc.


"An gcluin tú mise, a fhir an tí? -
ná cuir ort do bhríste, nó do stocaí;
deamhan sin braon dem chuidse dí
téid fá do chroí go dtí maidin!"
Tá sé an lá, etc.

"Nach mise féin an bhean gan náire -
mac mo chomharsan istigh is tart air;
dá mbeadh gan pinginn a bheith ina phóca
bhéarfainn ól dó go maidin."
Níl sé an lá, etc.

"Nach mór an mheisce bhí in mo cheann
nuair a shaoil mé gurbh é an lá bhí agam! -
ní hé, ach an ghealach a bhí ag éirí
is thug sí soilse feadh an domhain."
Níl sé an lá, etc.

"Táid na ba insa mbuaile,
is táid na gamhna ag ól an bhainne;
táid na caoirigh leis na maorthaibh,
is tá sé an t-am a dhul abhaile."
Tá sé an lá, etc.

"Táid mná na leanntaí ag dul ar buile
ag tógáil tí i mbráid gach bealaigh;
chaith mé an oíche ó lá go lá
i dtigh na bairsí rua cleasaí.
Tá sé an lá, a mhíle grá,
tá sé an lá, fós is an mhaidin;
tá sé an lá, a mhíle grá,
is tá sé an t-am a dhul abhaile."