The Mudcat Café TM
Thread #159789   Message #3787087
Posted By: keberoxu
25-Apr-16 - 12:59 PM
Thread Name: Lyr Add: O Bhean A' Ti
Subject: Lyr Add: Ó Bhean a' Tí
Please, fellow Mudcatters, help me out with this one. I have one recording by Fionnuala MacLochlainn, another exists by Máire Brennan which I don't have, and I don't see these lyrics anyplace on existing Mudcat threads. I know nothing about when this traditional song might have been first written and sung.

What I submit in this post: was entered online at pages referring to Clannad and Máire Brennan;
and I have observed some variation in the Fionnuala MacLochlainn recording, which is from the 1960's, and thus predates Clannad.

Ó BHEAN A' TÍ

(traditional; Gaelic)

verse 1
Éirigí suas a thogha na bhfear
Is cuirigí píce ar bharr gach cleith.
Leagaigí síos iad lucht an droch-chroí
Agus cuirigí dlí na Frainc' ar bun.
Agus ó bhean a' tí, cén bhuairt sin ort?

Chorus

verse 2
HELP!! Fionnualla Mac Lochlainn sings something COMPLETELY DIFFERENT from Clannad's verse 2! I think "France" is in there someplace.

Chorus

verse 3
????????? mise síos 's mo mhian le m'ais,
????????? dí mar dhéanfadh fear;
Sé dúirt bean a' tí den chomhrá mhín,
Gan airgead síos bí gabháil amach,
Agus ó bhean a' tí, cén bhuairt sin ort?

chorus:
Ó bhean a' tí fá dhó nó trí
Beidh talamh gan chíos ón bhliain seo amach,
Agus ó bhean a' tí, nach suairc é sin?