The Mudcat Café TM
Thread #159789   Message #3787091
Posted By: keberoxu
25-Apr-16 - 01:47 PM
Thread Name: Lyr Add: O Bhean A' Ti
Subject: Lyr Add: Ó Bhean A' Tí
Well, had I dug a little bit deeper to start with, I would have found this sooner....
EBay has the Gael-Linn 45RPM vinyl made by Fionnuala MacLochlainn in the 1960's. One vendor very kindly put up a photograph of the sleeve, and on the back are the lyrics.

Per the previous post:
Verse 1 is as given.
The chorus is as given.

Let's see if I can correctly data-enter Verses 2 and 3, as copied from the Gael-Linn sleeve.

Ó BHEAN A' TÍ, verses 2 and 3 (trad., Gaelic)

Verse 2
Síntear chugam cárt ón gclár seo amach
Go n-óla mé sláinte an áir seo ag teacht
Beidh an Francach go láidir i gcuantaí Cheann tSáile
Is mar a mheasaim is fearr é ná comhraáití ban
Agus ó bhean a' tí, cén bhuairt sin ort?

Verse 3
Do shuíos-sa síos 's mo mhian le mo ais,
Ag diúgadh mo dhí mar a dhéanfadh fear;
Is é dúirt bean a' tí den chomhrá nach mhín:
"Gan airgead síos bí ag gabháil amach!"
Agus ó bhean a' tí, cén bhuairt sin ort?

(Whew! Gaelic is not one of my languages....)