The Mudcat Café TM
Thread #160186   Message #3800440
Posted By: Joe Offer
15-Jul-16 - 02:52 PM
Thread Name: Lyr Req: Caoineadh na dTri Mhuire (sean-nos)
Subject: RE: Lyr Req: Caoineadh na Tri Mhuire (sean-nos)
Felipa, I don't see any previous threads on "Caoineadh na dTrí Mhuire." If you know of any, let me know and I'll combine or crosslink them.

There are some lyrics and some information on the song on the thread titled Maire Ni Scolai (1909 - 1985) traditional singer. Here are a couple versions from that thread.

Thread #69073   Message #3795495
Posted By: Jim Carroll
14-Jun-16 - 05:09 AM
Thread Name: Maire Ni Scolai (1909 - 1985) traditional singer
Subject: RE: Maire Ni Scolai (1909 - 1985) traditional singer

Original in Irish

A Pheadair, a Aspail,
An bhfaca tú mo ghrá geal?
Óchón agus óchón-ó!
Chonaic mé ar ball é,
Gá chéasadh ag an ngarda.
Óchón agus óchón-ó!

Cé hé an fear breá sin
Ar Chrann na Páise?
Óchón agus óchón-ó!
An é n-aithníonn tú do Mhac,
A Mháthrín?
Óchón agus óchón-ó!

An é sin an Maicín
A hoileadh in ucht Mháire?
Óchón agus óchón-ó!
An é sin an Maicín
A rugadh insan stábla?
Óchón agus óchón-ó!

An é sin an Maicín
A d'iompair mé trí ráithe?
Óchón agus óchón-ó!
A Mhicín mhúirneach,
Tá do bhéal 's do shróinín gearrtha,
Óchón agus óchón-ó!

Cuireadh tairní maola
trína chosa 's trína lámha,
Óchón agus óchón-ó!
Cuireadh an tsleá
Trína bhrollach álainn.
Óchón agus óchón-ó!
Óchón agus óchón-ó!
English translation

Peter, Apostle,
Have you seen my bright love?
Alas, and alas-o!
I saw not long ago
Surrounded by his enemies.
Alas, and alas-o!

Who is that good man
Upon the Passion Tree?
Alas, and alas-o!
It is your son, Mother,
Don't you recognise me?
Alas, and alas-o!

Is that the wee son
That was nourished at Mary's breast?
Alas, and alas-o!
Is that the son
That was born to me in the stable?
Alas, and alas-o!

Is that the son
I carried for three quarters?
Alas, and alas-o!
Darling little son,
Your mouth and your nose are cut,
Alas, and alas-o!

Blunt nails were pushed through
His feet and his hands.
Ochón agus ochón-ó!
And a spear pierced
Through his beautiful chest.
Alas, and alas-o!
Alas, and alas-o!

SONGS IN IRISH
Jim CarrollThread #69073   Message #3795499
Posted By: GUEST,Peter Laban
14-Jun-16 - 05:32 AM
Thread Name: Maire Ni Scolai (1909 - 1985) traditional singer
Subject: RE: Maire Ni Scolai (1909 - 1985) traditional singer

I seem to have a version with some extra verses here. I don't remember where it came from. I used it when teaching the air on the pipes.

The ochons are left out after the first verse, for brevity.

Caoineadh na dTri Mhuire


A Pheadair a aspail an bhfaca tu mo ghrá bhan
Ochón is ochón ó
Chonaic me ar bar é is é dhá chéasadh in airde
ochón is ochón ó

Cé hé an fear breá sin ar chrann na páise
An é nach n-aithníonn tu do mhac a mháithrín

An é sin an maicín a diompair me trí ráithe
No an é sin an maicín a rugadh in san stábla

An é sin an maicin a hoileadh in ucht mhaire
A mhicín mhuirneach tá do bhéal is do chróinín geartha

Agus crocadh suas í ar ghuaillní arda
Agus cathadh anuas í ar leacrachai na sráide

O buailigi mé féin ach na bainí le mo mhaithrin
O maróidh muid thu féin agus buailfidh muid do mháithrín

Agus cuireadh táirni maola thrína chosa 's thrína lámha
Agus cuireadh an tsleá thrina bhrollach álainn

Gabhaigí a dhá mhuire go gcaoinfidh muid mo ghrá geal
Céard tá le caoineadh a'inn, muna gcaoinfidh muid a chnámha

Ó éist a mháithair agus ná bí cráite
Ta mná mo chaointe le breith fós a mháithrín

Is a bhean atá ag gol de bharr mo bháise
Beidh na ceadta inniu i ngairdin phárrthais