The Mudcat Café TM
Thread #12909   Message #3918466
Posted By: GUEST,J M Anderson
19-Apr-18 - 09:31 AM
Thread Name: Lyr Add: Sospan Fach / Sospan Vach
Subject: RE: Lyr Add: Sospan Fach / Sospan Vach
I found this version in an old newspaper online (possibly http://cymru1914.org/en/view/newspaper/4093725/1).

[i]Mae bys Meri-Ann wedi chwyddo,
A Dafydd y gwas ddim yn iach;
Mae’r babi yn y cryd yn crio,
A’r gath wedi crafu Sioni bach.
Sosban fach, yn berwi ar y tân,
Sosban fawr, yn berwi ar y llawr,
Ar gath wedi–huno.[/i]

Dai bach yn sowldiwr,(x3)
A chwt i grys e’ mas.

[i]Mae bys Meri-Ann wedi gwella,
Ond Dafydd y gwas sydd yn ei fedd;
Mae’r babi o’r cryd wedi tyfu,
Ar gath yn huno mewn hedd.

Mae Mari y forwyn yn becso,
Am Dafydd, hoff gariad ei chol,
Y gath sydd yng ngwaelod y dyffryn,
A’r cwrcin ei hunan sydd ar ol.

Mae’r babi yn nawr bron priodi,
Ei gariad yw merch Felinwen,
Mae’n squinto yn rhyfedd o salw,
A brwynen yn tyfu ar ei phen.

Terfynwn yn mawr yn ddifrifol,
Y band ddaw i chwaren’r “Dead March”,
A’r gath ga’dd ei chladdu’n dra doniol,
Mewn bocs wedi bod yn cadw starch.[/i]

It didn't give a translation: can anybody supply one?

(The only other thing I know about this is that Calcifer keeps singing it in Howl's Moving Castle: why is a Japanese fire demon singing an old Welsh rugby song?)