The Mudcat Café TM
Thread #12909   Message #3918544
Posted By: sian, west wales
19-Apr-18 - 03:19 PM
Thread Name: Lyr Add: Sospan Fach / Sospan Vach
Subject: RE: Lyr Add: Sospan Fach / Sospan Vach
For you, JM Anderson:

[i]Mae bys Meri-Ann wedi chwyddo,
A Dafydd y gwas ddim yn iach;
Mae’r babi yn y cryd yn crio,
A’r gath wedi crafu Sioni bach.
Sosban fach, yn berwi ar y tân,
Sosban fawr, yn berwi ar y llawr,
Ar gath wedi–huno.[/i]

Meri-Ann's finger has swollen
And Dafydd the servant is unwell;
The baby in the crib is crying,
And the cath has scratched little Sioni.
The little saucepan, boiling on the fire,
The little saucepan, boiling onto the floor,
And the cat has fallen asleep.

Dai bach yn sowldiwr,(x3)
A chwt i grys e’ mas.

Little David the soldiwr
With his shirt tail hanging out.

[i]Mae bys Meri-Ann wedi gwella,
Ond Dafydd y gwas sydd yn ei fedd;
Mae’r babi o’r cryd wedi tyfu,
Ar gath yn huno mewn hedd.

Meri-Ann's finger has improved/is better,
But Dafydd the servant is in his grave;
The baby has outgrown its crib,
And the cat sleeps in peace (dead).

Mae Mari y forwyn yn becso,
Am Dafydd, hoff gariad ei chol,
Y gath sydd yng ngwaelod y dyffryn,
A’r cwrcin ei hunan sydd ar ol.

Mari the maid is worrying
About Dafydd, dear love of her ??
The cat is at the bottom of the valley
And the tomcat himself is left.

Mae’r babi yn nawr bron priodi,
Ei gariad yw merch Felinwen,
Mae’n squinto yn rhyfedd o salw,
A brwynen yn tyfu ar ei phen.

The baby is now almost married,
His love is the daughter of Felinwen (name of a farm or place),
She squints really badly
And rushes grow on her head. (trying to be funny/insulting)

Terfynwn yn mawr yn ddifrifol,
Y band ddaw i chwaren’r “Dead March”,
A’r gath ga’dd ei chladdu’n dra doniol,
Mewn bocs wedi bod yn cadw starch.[/i]

I'll end now (I think "mawr" should be "nawr") on a serious note,
The band comes to play ("chwarae'r") "Dead March"
And the cat has been buried in quite a funny way
In a box that used to hold starch.

Sorry I can't make out that one bit.

I'm not familiar with the verses after Meri Ann's finger improves but it's a song that lends itself to being embroidered upon.

sian, west wales