The Mudcat Café TM
Thread #164118   Message #3924510
Posted By: RunrigFan
14-May-18 - 08:06 PM
Thread Name: Lyr Req: Tú Feín is me Fhéin
Subject: RE: Lyr Req: Tú Feín is me Fhéin
http://www.irishpage.com/poems/tufein.htm

Má thagann tú choiche ná tar ach san oiche,
is siúl go réidh is ná scanraigh mé
gheobhaidh tú an eochair faoi shá shair an dorais,
is mé liom féin 's ná scanraigh mé

Níl pota sa mbealach níl stól ná canna
ná súgán féir, ná ní faoin gréin
tá an madra chomh socair nach labharfaidh sé focal
ní náir dó é, 's maith mhúin míse é.

Tá mo mhaimí 'na codladh 's mo dhaidí á bogadh,
's ag pógadh a béil, 's ag pógadh a béil,
nach aoibhinn di-se 's nach trua leat míse,
'mo luí liom féin ar chlúmh na n-éan.