The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #3947325
Posted By: Little Hawk
31-Aug-18 - 11:13 AM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Stultus omnia inutilis ratiocinari quid cui non loquitur. Tales homines relinquendus. Et digna tamen nihil minatur.