The Mudcat Café TM
Thread #166522   Message #4012448
Posted By: Rapparee
07-Oct-19 - 09:15 PM
Thread Name: MOAB - Mother of All BS [annex]
Subject: RE: MOAB - Mother of All BS [annex]
Faghaimse díreach brí chun buaite
Is feidhm id chaíntse a bhrídeach bhuartha.
Feicím, is is dóigh gur dóite an radharc liom,
Síolrach Órfhlaith Mhóire is Mheidhbhe,
An seifteoir caol is an créatúr cladhartha,
An ceisteoir claon is an déirceoir daigheartha,
Sú na táire is tál na coimse
Ag súil le sárfhuil sámh na saoithe.
Achtáimid mar dlí do bhéithe
An seacht faoi thrí gan chuibhreach céile
Do tharraing ar cheann go teann gan trua
Is a cheangal don chrann seo i dteannta an tuama.
Bainigí lom de a chabhail is a chóta,
Is feannaigí a dhroim is a choim le córda.
An chuid acu tharla báite i mblianta
Is cheileas go táir an tairne tiarpa,
Chuireas amú gan subhachas d’éinne
Buile na hútha is lúth a ngéaga,
Do mhilleas a gcáil is fáil ar bhean acu
Ag feitheamh gan fáth ar bharr na craoibhe,
Fágaim fúibhse tionscal páise
A mhná na dúile dúbhadh le háilíos;
Ceapaigí fír-nimh tinte is tairní,
Caithigí smaointe is intleacht mhná leis,
Cuirigí bhur gcomhairle i gcomhar le chéile,
Is tugaimse cumhachta an fórsa dhéanamh.
Beirim gan spás díbh páis na gciantach,—
Is beag liom bás gan barrghoin pian dóibh.