The Mudcat Café TM
Thread #78856   Message #4070780
Posted By: Felipa
04-Sep-20 - 05:43 PM
Thread Name: Origins: Amhráin Na Féidearthachta
Subject: RE: Origins: Amhráin Na Féidearthachta
yes, Liam O Maonlaí is the author/composer of Amhráin Na Féidearthachta,