The Mudcat Café TM
Thread #157299   Message #4071046
Posted By: GUEST,Peter Laban
07-Sep-20 - 05:43 AM
Thread Name: Róise na nAmhrán's Lily of the West
Subject: RE: Róise na nAmhrán's Lily of the West
As the thread is up again here's one of interst from the RTE archives:

Róise na nAmhrán 1953

'Insíonn Róise Mhic Ghrianna (Róise na nAmhrán mar a bhí aithne uirthi 1879-1964) mar a tháinig sí isteach go hÁrainn Mhór ina dílleachta ó thír mór nuair a bhí sí an-óg. Casann sí ‘Ansacht na nAnsacht’.

Mrs Róise Green (known as Róise na nAmhrán) tells how she was born on the mainland and came in to live on Arranmore following the death of her father as a young girl. She sings ‘Ansach na nAnsacht’ (Love of Loves).

Déanann Róise cur síos ar an dóigh a tháinig sí féin agus a bheirt dheirfiúr isteach go hÁrainn Mhór ina ndílleachtaí lena máthair nuair a bhí sí cúig bliana d’aois i ndiaidh dá n-athair bás a fháil.Tháinig máthair Róise ar an tsaol ar an oileán. D’fhoghlaim sí a cuid amhrán óna máthair agus bheadh an mháthair ag ceol agus í ag cardáil olla. Nuair a bhí sí ceithre bliana déag d’aois chuaigh Róise ar fastó go Contae Thír Eoghain. Ceolann sí an t-amhrán Ansacht na nAnsacht amhrán grá a bhfuil leaganacha de le fáil ar fud na tíre mar Chuaichín Ghleann Neifín. Bhí an Dr Seán Ó hEochaidh, ó Choimisiún Béaloideasa na hÉireann, in éineacht le Proinsias ar an oileán agus cuireann seisean na ceisteanna ar Róise.

Róise describes coming to live on the island with her mother and two sisters as orphans following the death of their father. Her mother was born on the island and her relatives were still there. When she was fourteen she was hired out to work in County Tyrone. She learned her songs from her mother who would sing when she was carding wool. Róise sings the song ‘Ansacht na nAnsacht’ (Love of Loves) versions of which can be found in all the Gaeltacht areas generally under the title ‘Cuaichín Ghleann Néifinn’ (The Little Cuckoo of Glen Nefin). Dr Seán Ó hEochaidh of the Irish Folklore Commission was with Proinsias on Arranmore Island and he prompts Róise to speak and sing.'