The Mudcat Café TM
Thread #33723   Message #4087015
Posted By: GUEST,Rory
08-Jan-21 - 05:21 AM
Thread Name: Origins: Brid Og Ni Mhaille/Bridget O'Malley
Subject: RE: Origins: Brid Og Ni Mhaille/Bridget O'Malley
Here are the lyrics of the Carl G. Hardebec score Felipa posted above.

Hardebec published some music scores in 1902, it is not clear if this score was one of them. I suspect a later date, between 1902 and 1945.
An inscription at the bottom left of the first page is: E/2/39 , could this be Feb 1939?Brigid Óg Ní Mháille

Score by Carl G. Hardebec (1869-1945)


A Brígid Óg Ní Mháille 's tú d' fág mo croide cráidte
'S gur fág tú arraing an báis gabáil trí ceartlár mo cleíb
Tá na mílte fear i ngrád led' éadan ciúin náireac
'S go dtug tú bárr breagta ó Tír Urrad má 's fíor

Níl níd ar bit is áilne 'n á an gealac ós cionn 'a tsáile
'S'ná blát bán na n-áirne Bíos ag fás ar an droigeann
Siúd mar bíos mo grádsa le triollsa is le breagtact;
béilín meala na páirce nac dtearn ariam gníom

Is tuirseac 's is brónac a caitim se Dómnac,
Mo hata i mo dorn is mé ag osnaigeal go trom.
'S mé ag amarc ar na bóitrib a mbionn mo grád ag gabáil ann.
Anois ag fear eile pósta 'S gan i a beit liom.

O 's nac mise ata tíos leis an bpósad sin beit déanta.
Nac gcodluigim 'san oidce ac ag osnaigeal go trom
Ó nár fága mé an saogal so go raib mé 's mo stóirín le céile go haoibinn agus í i ngrád liom.

Is buacaill deas óg mé atá ag triall cun mo pósta.
'S ní buan i bfad beó mé mura bfáigim mo mian
A taisce is a stóirín déan réid is bí rómamsa
Ceann deir'neac den Dómnac ar bóitrib Sliab Buide.

.