The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4089534
Posted By: Mrrzy
23-Jan-21 - 01:27 PM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Here goes!
Micimackó is Winnie the Pooh in Hungarian, and this song is sprung from the Tiddley Pom song in The House At Pooh Corner:
The more it snows (Tiddely pom) The more it goes (Tiddely pom) The more it goes (Tiddely pom) On snowing

And nobody knows (Tiddely pom) How cold my toes (Tiddely pom) How cold my toes (Tiddely pom) Are growing.

Imma do my best to translate the Hungarian!
MICIMACKÓ (Hungarian)

Egy napon, mikor Micimackónak semmi dolga nem akadt
eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat
Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál
de Malackánál éppen akkor senkit nem talált

Így hát elindult hazafelé miközben surun hullt a hó
arra gondolt, otthon talán akad egy kis ennivaló
Hogy kimelegedjék ugrándozott, s jó nagyokat lépett
s a hidegre való tekintettel énekelni kezdett

Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik

Ismert erdei körökben az az általános nézet
hogy Micimackó, mint minden medve, szereti a mézet
És ez nem csak afféle szerény vélemény
hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény

Ezért, mikor hideg van és surun hull a fehér hó
kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló
Így aztán, ha délidoben Micimackó megéhezik
megkóstol egy csupor mézet alaposan, fenékig

Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik

Micimackó a barátom és gyakran elbeszélgetünk
azokról a dolgokról mit mind a ketten ismerünk
És tanultunk egy verset is és most már kívülrol tudom
ha hideg van és hull a hó, én mindig ezt dúdolgatom

Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik
Hull a hó és hózik-zik-zik, Micimackó fázik-zik-zik
Hull a hó és hózik-zik-zik, Micimackó fázik-zik.
POOH

One day, Pooh had nothing to do
he remembered that something very important should be done
So he went to Piglet's to find out what he was doing
but when he got there there was nobody

So he headed home as the snow fell
he thought there might be some food at home
To warm up he jumped and stepped on great big snowdrifts
and he began to sing of the cold

The more it snows, the more snow falls
The more snow falls, the more it snows
Falls the snow and snowing, Pooh is freezing
Falls the snow and snowing, Pooh is freezing

The general view in forest circles is
that Pooh, like all bears, loves honey
And it’s not just that kind of humble opinion
but I firmly state that it is fact, fact, fact

Therefore, when it is cold and white snow falls heavily
There should be something edible in the cupboard
So then, when at noon Pooh gets hungry
he will taste a jar of honey thoroughly, to the bottom

The more it snows, the more snow falls
The more snow falls, the more it snows
Falls the snow and snowing, Pooh is freezing
Falls the snow and snowing, Pooh is freezing

Pooh is my friend and we talk often
about the things we both know
And we also learned a poem and now I know it by heart
when it’s cold and the snow is falling, I always hum this:

The more it snows, the more snow falls
The more snow falls, the more it snows
Falls the snow and snowinginging Pooh is freezingzingzing
Falls the snow and snowinginging Pooh is freezingzingzing
Sheet music (©)

Back to Index