The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4089650
Posted By: Monique
24-Jan-21 - 03:33 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
REW DI RANNO (Welsh)

Diofal yw’r aderyn,
ni hau, ni fed un gronyn,
heb un gofal yn y byd,
mae’n canu hyd y flwyddyn.

Cytgan:
Dymili dymili dymili dymili,
dymili dymili dymili dymili,
rew di rew di ranno.
Heb un gofal yn y byd,
mae'n canu hyd y flwyddyn.

Fe eistedd ar y gangen,
gan edrych ar ei aden,
heb un geiniog yn ei god,
yn llywio a bod yn llawen.

(Cytgan:)

Fe fwyta'i swper heno,
ni wyr yn lle mae'i ginio,
dyna'r modd y mae yn byw,
a gad o i Dduw arlwyo.

(Cytgan:)
CAREFREE IS THE BIRD

Carefree is the bird,
doesn’t sow, doesn’t reap one grain,
without a care in the world,
singing through the year.

Chorus:
Dimilee dimilee dimilee dimilee,
dimilee dimilee dimilee dimilee,
reh-w dee reh-w dee ran-o.
Without a care in the world,
singing through the year.

Sitting on the branch,
looking at it’s wing,
without a penny in it’s pouch,
ruling [over us?] and being merry.

(Chorus:)

It eats it’s supper tonight,
not knowing where it’s lunch will come from,
that’s the way it’s life is,
it leaves it to God to provide.

(Chorus)
Translation taken from Hwiangerddi-Welsh Nursery Rhymes
You can hear it sung here.

Back to Index