The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4090812
Posted By: Monique
31-Jan-21 - 08:51 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Sung by Steve Belsey on 2020/08/17

PANÍ MÁMO HOSTI JEDÚ (Czech)

Paní mámo hosti jedú,
Kudlavec na předku
Šmatlavec na zadku
A moj najmilejší v prostředku.

Paní mámo co piť budu
Kudlavec pivečko
Šmatlavec vinečko
A moj najmilejší malvaziju

Paní mámo co jesť budu
Kudlavec kuřinu
Šmatlavec husinu
A moj najmilejši kaplaninu

Paní mámo kaj spať budu
Kudlavec nadlavec
Šmatlavec podlavec
A moj najmilejši pod peřinu

Čechomor recording (Čechomor -Wiki)
Jirí Hodina's rendition

Back to Index