The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4091098
Posted By: Mrrzy
02-Feb-21 - 09:07 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Hungarian folk song with translation by Mrrzy
ESIK ESŐ, DE NEM ÁZOK (Hungarian)

Esik eső, de nem ázok,
Cseresznyefa alá állok.
Az alatt is azért állok,
Arra járnak el a lányok.

Beállt Pista katonának,
Ott se volt jó a butának,
Mert nem tudott szalutálni,
Csak a lányok után járni.
IT'S RAINING BUT I AM NOT GETTING WET

It's raining but I am not getting wet
I go stand under a cherry tree
I am also under it because
That's where the girls walk

Pista went for a soldier [joined up]
But it wasn't good there for the idiot
Because he couldn't salute
But just walk after the girls
Song collected by László Lajtha (1892 - 1963) in Cserépváralja, Borsod county. István Tóth Nógrádi recording.
Sheet music

Back to Index