The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4091220
Posted By: Monique
03-Feb-21 - 05:13 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Sung by Steve Belsey.
PROMĚNY (Czech)

Darmo sa ty trápíš, můj milý synečku,
nenosím já tebe, nenosím v srdéčku.
Přece tvoja nebudu, ani jednu hodinu.

Copak sobě myslíš, má milá panenko,
vždyť ty jsi to moje rozmilé srdénko.
A ty musíš býti má, lebo mi tě pán Bůh dá.

A já sa udělám malú veveričkú,
a uskočím tobě z dubu na jedličku.
Přece tvoja nebudu, ani jednu hodinu.

A já chovám doma takú sekerečku,
ona mi podetne důbek i jedličku.
A ty musíš býti má, lebo mi tě pán Bůh dá.

A já sa udělám tu malú rybičkú,
a já ti uplynu pryč po Dunajíčku.
Přece tvoja nebudu, ani jednu hodinu.

A já chovám doma takovú udičku,
co na ni ulovím kdejakú rybičku.
A ty přece budeš má, lebo mi tě pán Bůh dá.

A já sa udělám tú velikú vranú
a já ti uletím na uherskú stranu.
Přece tvoja nebudu, ani jednu hodinu.

A já chovám doma starodávnú kušu,
co ona vystřelí všeckým vranám dušu.
A ty musíš býti má, lebo mi tě pán Bůh dá.

A já sa udělám hvězdičkú na nebi
a já budu lidem svítiti na zemi.
Přece tvoja nebudu, ani jednu hodinu.

A sú u nás doma takoví hvězdáři,
co vypočítajú hvězdičky na nebi.
A ty musíš býti má, lebo mi tě pán Bůh dá.
A ty musíš býti má, lebo mi tě pán Bůh dá.
TRANSFORMATIONS

You worry in vain, my dear boy
I don't carry you in my heart
I won't be yours, not even for one hour

What do you think, my dear girl
You are my sweet heart
You have to be mine, because the God will give you to me

And I'll make myself a little squirrel
And I'll jump away from you from the oak to the fir
I won't be yours, not even for one hour

And I keep an ax at home
It can cut off the oak and fir
You have to be mine, because the God will give you to me

And I'll make myself a little fish
And I'll swim away in Danube from you
I won't be yours, not even for one hour

And I keep a rod at home
I can catch every fish with it
You have to be mine, because the God will give you to me

And I'll make myself a big crow
And I'll fly away from you to Hungary
I won't be yours, not even for one hour

And I keep an ancient crossbow at home
It can shoot a soul from any crow
You have to be mine, because the God will give you to me

And I'll make myself a star on the sky
And I'll be shining for the people on Earth
I won't be yours, not even for one hour

And there are astronomers in my homeland
They can count the stars on the sky
You have to be mine, because the God will give you to me
You have to be mine, because the God will give you to me
Translation borrowed from Lyricstranslate.com

This song has been collected by František Sušil in his Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Anton Dvořák used it for his A já ti uplynu Moravian Duet.
This theme of transformations can also be found in the British The Two Magicians, the French/Canadian French Si tu te mets anguille , the Occitan Magali by Frédéric Mistral.

Čechomor live rendition
Sheet music 1, Sheet music 2

Back to Index