The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4093365
Posted By: Splott Man
16-Feb-21 - 07:08 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Mudcat Worldwide Singaround - On Zoom Mondays
Here are the words to the Welsh song we played last night at the Worldwide Zoom.

It is to the poet Ellis Evans, whose bardic name was Hedd Wyn, meaning Sacred Peace (or White Peace, or Blessed Peace – in Welsh every word has several meanings depending on context).
He lived in Trawsfynydd and died at the Battle of Pilkem Ridge in 1917, aged 30. A week later he was announced winner of the Bardic Chair at the National Eisteddfod, and a black cloth was draped over his chair in his honour.

Hedd Wyn (Wikipedia article)
CÂN Y BUGAIL (Welsh)
(gan Gerint Jarman a Meic Stephens)

Mae cwmwl y Cadair Idris
Mae cychod ar Lyn y Bala
Y gwynt sy’n chwythu dros Berwyn mawr.
Mae’n chwythu mor ysmala.

Cytgan:
        Ond dydy bugail ddim ar y bryniau mwy,
        Fe eith ymaith o Drawsfynydd.
        Wedi mynd mae Bardd y Cadair Ddu
        I ymlaidd yn y ffosydd.

Yn Aberdyfi, mae’r môr yn las.
Y tonnau tal o’r traethau.
Ac yn a caeau, y ffermwyr sydd
Yn gweithio trwy’r tymhorau.

Yn Ffestiniog, chwarelwyr sydd.
Ond does dim gwaith yn galw.
Ac yn Nhrwawsfynydd, ar lan y llyn,
Mae’r wyn yn araf farw.
SONG OF THE SHEPHERD
(by Gerint Jarman and Meic Stephens)

A cloud lies on Cadair Idris
There are boats on the lake at Bala
The winds blows over the high Berwyn
It blows so lightly.

Chorus:
        But the shepherd is no longer on the hills
        He went away from Trawsfynydd
        Gone is the Bard of the Black Chair
        To fight in the trenches.

At Aberdyfi the sea is blue
The tall waves from the beaches
And in the fields are the farmers
Working throughout the season.

In Ffestiniog there are quarrymen
But no jobs are calling on them
And in Trawsfynydd, on the lake shore
The lambs are slowly dying.

Splott Man

Back to Index