The Mudcat Café TM
Thread #169402   Message #4094050
Posted By: Felipa
20-Feb-21 - 09:30 PM
Thread Name: Lyr Req: Lyrics Request: An Chrúbach (Skara Brae)
Subject: RE: Lyr Req: Lyrics Request: An Chrúbach (Skara Brae)
also from the schools collection at ducha.ie
v

An lá chuaidh an crubóg [an chrubach] go Toraigh
Níor chogann sé fodar no féar
Is ca dearr sise buithre le h-ocras
ach an chuaidh a bhí uirthí gabhail siar.

2//
Níorbh fada a seal ar an oilean
gur thriall sise arais go tír mór
deir daoine nar cogann sí ar an
turas
gur glan sise imeall Ghaoth-Dobhair

3//
An lá chuaidh an crúbóg na
panca
d'eirigh Eamon uí Dhubhchain 'na sheasamh
as dearc ar a cab 's·ar a car

Chuir sé láimh siar fa leath deiridh
d'éirigh an crubóg de léim ina seasamh
as glan sise sráid Ghort a' Choirce
's a cuid fhéin de'n mhargadh leithe