The Mudcat Café TM
Thread #14793   Message #4094536
Posted By: RunrigFan
23-Feb-21 - 09:24 PM
Thread Name: Lyr Req: Nil 'na La - a Halloween song?
Subject: RE: Lyr Req: Nil 'na La - a Halloween song?
Slightly differently version from Briain O hÉadhra. This is from the album An Turas (Journey) which was released in 2003. The album mainly is sung in sean-nos style but there is some instruments. The version mainly lifts inspiration from Clannad but changes a few words abnd a different verse

Chuaigh mé isteach i dteach aréir
Is d'iarr mé cárt ar bhean a' leanna
'Sé dúirt sí liom "Ní bhfaighidh tú deoch
Buail an bóthar is gabh 'n a' abhaile

Curfá:
Níl sé ina lá, nil a ghrá
Níl sé ina lá is ní bheidh go maidin
Níl sé ina lá is ní bheidh go fóill
Solas ard atá sa ghealaigh


Chuir mé féin mo lámh i mo phóc
Is diarr mé briseadh scilling uirthi
Sé dúirt sí liom "Suigh síos ag bord
Is bí ag ól anseo go maidin"

(Curfá)

"Éirigh i do shuí, a fhear an tí
Cuir ort do bhrístí is do hata
Go gcoinní tú ceol leis an duine cóir
A bheas ag ól anseo go maidin"

(Curfá)

Nach mise féin an fear gan chéill
A d'fhág mo chíos is mo scornaigh
D'fhag mé léan orm féin
Is d'fhag mé séan ar dhaoine eile

(Curfá)