The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4095522
Posted By: Monique
01-Mar-21 - 11:13 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Sung by Steve Belsey

HEJ BYSTRÁ VODA (Czech)

Hej bystrá voda bystrá vodička
plakalo děvče pro Janíčka
hej lese temný vršku zelený
kde je můj Janík přemilený
Hej povídali hej povídali
hej že Janíčka pobodali
hej pobodali ho oravjani
hej za ovečky za berany
Hej bystrá voda bystrá vodička
plakalo děvče pro Janíčka
hej u té zadní oravské stěny
leží Janíček zahlušený

Čechomor recording - Čechomor live rendition.

Back to Index