The Mudcat Café TM
Thread #166522   Message #4114995
Posted By: Rapparee
31-Jul-21 - 10:31 PM
Thread Name: MOAB - Mother of All BS [annex]
Subject: RE: MOAB - Mother of All BS [annex]
Það féll um Martinmas-tímann og hugrakkan tíma það var þá þegar konan okkar góði búðingur gerði og hún soðnaði þá á pönnunni.