The Mudcat Café TM
Thread #59062   Message #4120372
Posted By: Felipa
19-Sep-21 - 05:46 PM
Thread Name: Cearc Agus Coileach
Subject: RE: Cearc Agus Coileach
there are typos in my transcription from 15 May 2003

'Och, och,' ars' an chearc is ígo ar an aradh

should read 'Och, och,' ars' an chearc is í ag dul ar an aradh

Bhípéire spor geal air, den airgead déanta
'Hata fá lásaíagus lámhainníbuí.

needs spaces between some words

Bhí péire spor geal air, den airgead déanta
'Hata fá lásaí agus lámhainní buí.