The Mudcat Café TM
Thread #142413   Message #4131869
Posted By: Felipa
10-Jan-22 - 06:55 PM
Thread Name: Origins: Gabhaim Molta Brighde
Subject: Lyr add: Gabhaim Molta Brighde
GABHAIM MOLTA BRIDE

Gabhaim molta Bríde
Ionmhain í le hÉireann
Ionmhain le gach tír í
Molaimis go léir í         
                         
Lóchrann geal na Laighneach
‘Soilsiú feadh na tire
Ceann ar óghaibh Éireann
Ceann na mban ar míne         
        
Tig an gheimhreadh dian dubh
Gearradh lena ghéire
Ach ar Lá ‘le Bríde
Gar dúinn Earrach Éireann

TRANSLATION

I praise Brigid
Beloved in Ireland
Beloved in all countries
Let us all praise her

The bright torch of Leinster
Shining throughout the country
The pride of Irish youth
The pride of our gentle women

The severe dark winter comes
Cutting with its sharpness
But on Brigid’s Day
Spring is near to Ireland

recording by Pádraigín Ní Uallacháin https://www.youtube.com/watch?v=8dNRPcPpeI4