The Mudcat Café TM
Thread #171069   Message #4138616
Posted By: Monique
16-Mar-22 - 12:41 PM
Thread Name: Music from Ukraine
Subject: RE: Music from Ukraine
The Ukrainian lyrics above should display as...

МІСЯЦЬ НА НЕБІ

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує — серденько мре.'

Пісня та мила, пісня та люба
Все про кохання, все про любов.
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер навіки зійшлися знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?