The Mudcat Café TM
Thread #171069   Message #4139512
Posted By: Monique
19-Apr-22 - 02:02 AM
Thread Name: Music from Ukraine
Subject: RE: Music from Ukraine
Here are the Ukrainian lyrics in Cyrillic:

ПІШЛА МАТИ НА СЕЛО

Пішла мати на село
Гречну муку добувати,
Гречаники учиняти,
Своїх діток годувати.

Приспів:

Гоп, мой гречаники,
Гоп, мої білі,
Чогось мої гречаники
На скорині сіли.
Гоп, мої гречаники,
Гоп, мої смачні,
Чогось мої гречаники
Не вдалися вдачні.

Молов батько, не віявши,
Пекла мати, не сіявши,
З помийниці воду брала,
Гречаники учиняла.

Приспів.

Іди, старий, до криниці,
Іди за водою
А ми зварим обідати
Удвох із кумою.

Приспів.

Зараз кашу без пшона,
Без солі зварила
І без хліба татусенька
їсти посадила.

Приспів.

Сидить тато в кінці стола,
Опустивши вуха,
Усякому так буває,
А хто жінок слуха.

Приспів.