The Mudcat Café TM
Thread #170813   Message #4158875
Posted By: FreddyHeadey
27-Nov-22 - 05:57 AM
Thread Name: BBC Radio This week 2022
Subject: RE: BBC Radio This week 2022
Cerdd Dant, Canu Gwerin a'r Gerddorfa
Cerdd Dant, Folk Singing and the Orchestra

BBC RADIO CYMRU 2 - 2021
(10 Nov '22 for a month)
Lisa Gwilym sy’n cyflwyno rhaglen arbennig yn cyfuno dau begwn cerddorol, cerdd dant a chanu gwerin gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn gyfeiliant i’r cwbwl.


Lisa Gwilym presents a special program combining two musical extremes, cerdd dant and folk singing with the BBC National Orchestra of Wales accompanying the whole thing.


https://www.bbc.co.uk/programmes/m0011k3k