The Mudcat Café TM
Thread #171069   Message #4160122
Posted By: Monique
24-Dec-22 - 11:09 AM
Thread Name: Music from Ukraine
Subject: RE: Music from Ukraine
Here is the Cyrillic for the song Philippa posted above:

ОЙ, ЯК ЖЕ БУЛО ІЗПРЕЖДИ ВІКА

Ой, як же було ізпрежди віка - Ой, дай Бо[г].
Ой, як не було неба і землі
А тільки було синєє море
На тому морі горіли огні
Коло тих огнів сиділи святи
Радять радоньку, кого в море послать
Ой, як не було неба і землі
А тільки було синєє море
На тому морі горіли огні
Коло тих огнів сиділи святи
Радять радоньку, кого в море послать
Ой, пойди, Петро, по море на дно
Та достань Петро жовтого піска
Та посіємо по всьому світу
Щоб уродилось небо і земля
Небо зорями, земля квітами