The Mudcat Café TM
Thread #42563   Message #4160142
Posted By: Joe Offer
24-Dec-22 - 02:11 PM
Thread Name: HTML Test thread
Subject: RE: HTML Test thread
OK, so here's Felipa's first scrambled post, pasted into an editing box. Will it work?

ОЙ, Я

К ЖЕ БУЛО ІЗПРЕЖДИ ВІКА Ой, як же було ізпрежди віка - Ой, дай Бо[г].
Ой, як не було неба і землі
А тільки було синєє море
На тому морі горіли огні
Коло тих огнів сиділи святи
Радять радоньку, кого в море послать
Ой, як не було неба і землі
А тільки було синєє море
На тому морі горіли огні
Коло тих огнів сиділи святи
Радять радоньку, кого в море послать
Ой, пойди, Петро, по море на дно
Та достань Петро жовтого піска
Та посіємо по всьому світу
Щоб уродилось небо і земля
Небо зорями, земля квітами