The Mudcat Café TM
Thread #171069   Message #4160890
Posted By: Monique
31-Dec-22 - 07:46 PM
Thread Name: Music from Ukraine
Subject: RE: Music from Ukraine
In Cyrillic characters

Ой сивая зозуленька
Приспів: Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоро[в’я]
Усі двори та й облітала
А в одному та й не бувала
А в тім дворі три тереми
А в першому – ясен місяць
А в другому – красне сонце
А в третьому – дрібні зірки
Ясен місяць – то пан-господар
Красне сонце – пані-господиня
Дрібні зірки – то їх дітки